VINTERFERIE Kampanje -20%

VERDEN TRENGER VIRKELIG MER NATUR

Verden trenger mer natur, både for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter og økosystemer. Samtidig må verden over på 100 prosent fornybar energi så raskt som mulig, slik at vi unngår skadelig global oppvarming, med de negative konsekvensene det kan få for mennesker og natur. I en situasjon med til dels betydelig motstand mot bygging av ny fornybar energi rundt om i landet, er det viktig å ta ut mest mulig av potensialet for energieffektivisering.

kontakt oss

Solteknikk AS

Skredderveien 7B, 1537 Moss, +47 48 38 78 79, [email protected]

13 + 15 =