OFTE STILTE SPØRSMÅL

SOLCELLER ØKER BOLIGENS VERDI. Solceller er en god investering. Et solcelleanlegg installert med Solteknikk kvalitet vil kreve minimalt med vedlikehold. Forventet levetid på mer enn 30 år. Leverandørenes produktgaranti øker stadig. Vi kan levere systemer med intill 20 år garanti.

 

Våre medarbeidere har jobbet med leveranse og installasjoner av solkraftverk for privatboliger siden 2010. Vi har installert 450 anlegg og har opparbeidet oss en solid erfaring på hvilke løsninger som er optimale, og vi sørger for å hele tiden levere produkter med svært høy kvalitet.

 

Når vi planlegger og installerer solcelleanlegg tar benytter vi løsninger som ikke forringer levetiden på underliggende konstruksjoner som tak, undertak og vegger. Vi installerer i henhold til gjeldende regelverk hvor brann og elektrosikkerhet er ivaretatt.

 

Vi kan tilby løsninger som gir deg mulighet til å følge energi-produksjonen fra hvert enkelt solpanel, et system som også optimaliserer med hensyn til sol og skygge områder. Dette igjen vil gi 25% bedre produksjon gjennom året i forhold til konvensjonelle løsninger. Dermed vil også større del av takflatene kunne utnyttes. 

 

Bestiller du en løsning fra oss, kan du være trygg på at du får et anlegg du kan få energi fra over 25 år tid. Det viktigste vil være at du også sparer inn den investeringen det koster deg på anslagsvis 10-12 år med dagens kraftpriser.

 

SOLENERGI OG SOLCELLER (PV-PANELER) - HVA, HVOR OG HVORDAN

Vi har alle kjent hvor mye energi som kommer fra solen selv på en klar og kald vinterdag. Energien fra solen kommer inn med forskjellig bølgelengder. Solpanelet eller PV-panel

(Photo Voltaic panels) fanger opp solstrålingen gjennom tynne ledninger i panelet. Hvert panel inneholder en rekke celler som kobles sammen i serie. Deretter sendes strømmen til en konverter (inverter) som gjør om likestrømmen (DC) fra solcellepanelet til vekselstrøm (AC) slik du har i hjemmenettet og derfra til sikringsskapet.

LØNNSOMMHET i EN SOLCELLE-INSTALLAJON

Lønnsomheten i grønne og bærekraftige energi-investeringer slik som sol kan beregnes ut fra totale energikostnader ved å se på siste års energiregnskap (eller rullerende 12 mnd. fra din strømleverandør). En installasjon vil nesten alltid lønne seg, og betale seg selv, det er bare et spørsmål om nedbetalingstid. Et solcelleanlegg har 25 – 30 års levetid, og strømkostnadene vil variere over tid samt fluktuere over sesongene. Energikostnadene for tradisjonell energi vil ventelig gå opp i et stadig mer globalt energi-marked.

HVOR GODT FUNGERER SOLCELLER OM VINTEREN OG ELLER I DÅRLIG VÆR

Moderne solceller er både blitt mye mer effektive og svært mye rimeligere de siste årene. I Skandinavia er det i gjennomsnitt ca. 1000 soltimer pr. år. Solcellene produserer strøm selv i mye mindre lys enn i full sol. I våre beregnings-systemer brukes imidlertid faktiske historiske værdata / soldager for din installasjon. I sommermånedene og i lengre perioder på vår og høst produseres mer energi enn du kan forbruke. I både Off- og On-grid løsninger kan energi lagres i batteri eller annen energibærer (f.eks. Hydrogen). Der installasjonen er knyttet til nettet kan overskudd selges inn i nettet til strømleverandører og gi deg en kredit (tilgodebeløp) på fakturaen og brukes til å kjøpe tilbake strøm når du trenger det.

HVORFOR INVESTERE I SOLENERGI NÅ

Prisutvikling på Solcelle utstyr har som med annen teknologi og i særdeleshet sol-panelene blitt betydelig billigere de siste årene. Dette sammen med støtteordninger som fortsatt er tilgjengelige i enkelte markeder gir normalt nedbetalingstider på 7-12 år.

PROSJEKTERING, BEREGNING OG KVALITETSSIKRING

SOLTEKNIKK AS kvalitets sikrer og forprosjekterer ditt anlegg allerede i designsystemet. Kostnadsberegningen inkluderer alle kostnader til nøkkelferdig anlegg og det vil ikke komme inn etter fakturering eller skjulte kostnader av noe slag. 

All installasjon skjer i henhold til EL-Tilsynets krav og Bevises av ansvarlig autorisert elektriker med en samsvarserklæring for ditt anlegg. Vi benytter kun de beste leverandørene og kvalitets-komponenter i alle deler av anlegget.

SOLTEKNIKK AS ER OPPDATERT PÅ STØTTEORDNINGER FOR INSTALLASJONER TIL BÅDE PRIVAT OG NÆRINGSINSTALLASJONER

Du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Fra 1. juli 2021 endres den faste støttesatsen til el-produksjon fra 10.000 kroner til 7.500 kroner. Satsen på 1.250 kr per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes.

For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 30. juni 2021.

På grunn av koronasituasjonen og stor usikkerhet i markedet har Enova valgt å utsette disse endringene til 1. juli 2021. Kilde: Enova.

HVOR MYE ENERGI KAN PÅREGNES FRA MITT SOLSELLE-ANLEGG?

Du trenger ca. 6,5 m2 med sydvendte solpaneler for å få ut 1000 kWh med energi. I våre systemer beregner vi optimal plassering av paneler og utstyr. Hvor mye energi som anlegget kan produsere er avhengig av en rekke faktorer som er innbakt i den produksjonskalkyle som du får sammen med tilbudet fra oss for ditt bygg og beliggenhet.

HVA SKJER OM JEG IKKE BRUKER ALL ENERGI JEG PRODUSERER?

Etter installasjon av solanlegget ditt utarbeider du en leveringsavtale med din kraftleverandør. Overskuddsenergien, den delen du til enhver tid ikke benytter selv, selges til kraftselskapet og er tilgjengelig i nettet. I praksis vil ditt anlegg støtte levering av strøm i nærområdet siden strømmen alltid velger korteste vei. Dette er også bra for nettleverandørene da det minsker / forsinker behovet for å bygge ut nettkapasitet i dit området.

TRENGER DU BYGGETILLATELSE FOR OPPMONTERING AV DITT SOLCELLE ANLEGG?

Når du planlegger å montere solcellepanel på boligen din kan det hende du må søke.

Årsaken vil som oftest skyldes bestemmelser i kommunens plan om utseende på boligen, eller hvilke materialer som kan brukes. Du må også søke hvis du monterer solceller over flere leiligheter eller begge deler av en tomannsbolig.

– Det er alltid viktig å sjekke bestemmelser i reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel før du bestiller solceller, og dersom du er i tvil om forståelsen av en bestemmelse, bør du alltid sjekke med kommunen.

Kilde: Seniorrådgiver Bjørn Are Wigtil i Direktorat for byggekvalitet (DiBK).