ENergy as a service

Landbruk

Bedriftsbygg

Offentlig bygg

bygg og anlegg

Hva vi tilbyr

Solteknikk AS tilbyr bedrifter og etater energiløsninger som reduserer og gir forutsigbare driftskostnader. Kunden leaser anlegget basert på månedlig avtalt  beløp og Solteknikk håndterer det resterende. 

Hvilke typer løsninger kan tilbys gjennom denne ordningen:

– Solceller

– Brenselceller

– PSHI luft-vann varmepumpe

– Mobile og stasjonære løsninger

 

Leie anlegget

 

Dersom du skulle ønske “energy as a service” løsninger fra oss, vil det si at du som kunde leier anlegget og dermed slipper alle kostnader ved drift og vedlikehold. Dette betyr at Solteknikk AS står for bygging av selve anlegget, på også de mest utilgjengelige steder i Norge hvor sammensetning av komponenter kan være avgjørende for sikker/redundant drift.

Kontakt oss

Solteknikk AS

Skredderveien 7b, 1537 Moss, +47 48 38 78 79, [email protected]

6 + 9 =